NA PROGRAMU SE PRACUJE

Loga konference


ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ

„Čechova ultrazvuková konference”  +  Workshop pro porodní asistentky

Česká společnost pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii ČLS JEP

Celostátní konference s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn).


16. – 18. září 2021 Clarion Hotel Olomouc

Odborný garant akce: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: bude stanoveno, počet kreditů: bude stanoveno, bývá 18. 


POZVANÍ PŘEDNÁŠEJÍCÍ

Jiří Sonek (Dayton, USA), František Grochal (Slovensko), Erik Dosedla (Slovensko), Jozef Záhumenský (Slovensko)

Daniela Fischerová, Dagmar Smetanová, Hana Jičínská, Ivana Kacerovská – Musilová, Filip Frühauf, Marian Kacerovský, Miroslav Břešťák, Pavel Vlašín,  Martin Hynek, Zdeněk Žižka,  Pavel Calda (Česká republika)


ČTVRTEK 16. ZÁŘÍ 2021

13:00 – 19:00    Registrace účastníků

14:45 – 15:00    Zahájení konference

15:00 – 18:00    ODBORNÝ PROGRAM

 

WORKSHOP: Ultrazvukové vyšetření v onkogynekologii (patologie adnex)

Daniela Fischerová, Filip Frühauf, Petra Šašková, David Cibula (Onkogynekologické centrum, 1. LF UK a VFN Praha)

15.00 – 15.45 Ultrazvuková klasifikace adnexálních patologií – terminologie, metodika, tipy a triky (Filip Fruhauf)
16.00 – 16.45 Live scan (Daniela Fischerová)
17.00 – 18.00  Ultrazvuková klasifikace adnexálních patologií v praxi (Daniela Fischerová, Petra Šašková)

18:30 – 20:00    Zasedání výboru ČSUPG ČLS JEP a regionálních zástupců 


PÁTEK 17.ZÁŘÍ 2021

07:30 – 18:00    Registrace účastníků

9:00 – 13:00  ODBORNÝ PROGRAM
9:00 – 10:00

Intraamniální zánět

Předsedá Marian Kacerovský, Ivana Kacerovská-Musilová 

 

 

Sterilní zánět plodové vody – klinické implikace Marian Kacerovský  (15 minut)

Možnosti ultrazvuku u animálního modelu intra-amniálního zánětu Ivana Kacerovská Musilová – (15 minut)

Vliv zánětlivých komplikací u předčasného porodu na porodní váhu plodu  Jana Matulová (15 minut)

Diskuze (15 minut)

 

Covid- 19  a těhotenství z pohledu prenatální diagnostiky

10:00 – 11:00 COVID 19 a statistická data. Martin Hynek, Gennet 15 min

Prevence, diagnostika, management COVID 19 v těhotenství.  Simona Mlezivová (FN Bulovka), Martin Hynek (Gennet), Pavel Calda (Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN)  20 minut

Očkování proti COVID u těhotných. Martin Hynek, Gennet 15 min

Diskuze 10 min

11:00 – 11:30 Přestávka
11:30- 11:40 Gastroschíza u plodu – význam ultrazvuku v managementu gravidity a při stanovení prognózy. Anna Jouzová, Lukáš Hruban, Romana Gerychová, Petr Janků (Gynekologicko-porodnická klinika FN Brno a LF MU) 10 min
   

11:40 – 12:00
STATE OF THE ART LECTURE

Fetální buňky v mateřšké cirkulaci – potenciál využití v prenatální diagnostice. Jiří Sonek, Dayton,  USA

   
   
11:30 – 13:00 Prenatální diagnostika chromozomových aberací v České republice – Aktuální data. (Šípek, Gregor, Šípek). 15 min

Těhotenství při dialýze matky. Romana Gerychová, Marta Nedbálková, Petra Vysočanová, Petr Janků (Gyn.-por. klinika FN Brno a LF MU) 15 min

13:00 – 14:30 Přestávka na oběd
14:30 – 17:00   

LIVE DEMONSTRACE ULTRAZVUKOVÝCH VYŠETŘENÍ 

Předsedá: Pavel Calda

14:30- 15:30 20.-22. týden těhotenství – základní a expertní ultrazvukové vyšetření v těhotenství. Vyhledávání srdeční vad plodu. Miroslav Břešťák (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
  Diskuze 10 min
15:40-16:30 Ultrazvukový screening těhotenských komplikací v I. trimestru – výchozí vyšetření v těhotenství: morfologie plodu, stanovení rizika preeklampsie, vyšetření arteria uterina, chorionicita u dvojčat. Miroslav Břešťák (Centrum fetální medicíny, 1. LF UK a VFN Praha)
  Diskuze 10 min
17:00 Zakončení prvního dne konference

SOBOTA 18. ZÁŘÍ 2021

08:00 – 14:00    Registrace účastníků

8:30 – 14:00   ODBORNÝ PROGRAM
8:30 – 9:30

Prevence, diagnostika a management preeklampsie

 

Jak můžeme snížit riziko preeklampsie u těhotných po IVF? Sergiu Leahomschi (Gennet Praha)  15 min

Screening preeklampsie v I. trimestru (jedno a vícečetná těhotenství. Přehled strategií s jejich výtěžností, metodika měření průtoku uterinní arterií, efektivita prevence, motivace k compliance pacientky. Hana Belošovičová (Centrum fetální medicíny 1.LF UK a VFN Praha) 20 min

Screening preeklampsie jako součást vyšetření v I.trimestru OSCAR (One-stop clinic for assesment of risk), první výsledky. Ishraq Dhaifalah, Jana Havalová, Eva Slintáková, Dagmar Studýnková, Eva Magulová, Centrum fetální medicíny, Gyn. – por. odd. KNTB, Zlín, FETMED  20 min

9:30-:10.30

Diabetes a těhotenství

 

9:30 -10:00

STATE OF THE ART LECTURE

Fetální anomálie u těhotných s diabetes mellitus.  František Grochal 30 min

  Vliv diabetu 1. typu na na kardiovaskulární systém plodu – předběžné výsledky. Patrik Šimják 20 min

Současný managment těhotných s diabetem. Hana Krejčí (1.LF UK a VFN Praha) 20 min

10:30 -11:00 Přestávka  
11:00 – 14:00 Odborný program  
 

Fetální echokardiografie 

 

11.00 – 11:30
STATE OF THE ART LECTURE

Vyšetření fetálního srdce na konci I. trimestru  – je čas na změnu strategie prenatální diagnostiky vad srdce?  Hana Jičínská  30 min

 
     
12:00 – 14:00

Varia

 

  STATE OF THE ART LECTURE

Ventrikulomegalie u plodu – UZ diagnostika.  Pavel Vlašín, Brno,  20 minut

 
  Gravidita v jazve po cisárskom reze – nová výzva v pôrodníctve. Erik Dosedla, Pavel Calda,  20 min

Kazuistika – quiz. Ishraq Dhaifalah, Marek Godava (FETMED)  10 min

Ergonomie ultrazvukového pracoviště: teorie a praxe Ivana Špálová, Klára Kučerová, FL 2 UK a FN v Motole Praha 15 minut

Diagnostika nejčastějších chromozomálních vad na základě ultrazvukového vyšetření ve II. trimestru gravidity při negativní výsledku kombinovaného testu. Gennet 2015 – 2020.  Dagmar Smetanová (Gennet Praha) 15 min

CVS jako první volba při pozitivním prvotrimestrálním screeningu – naše výsledky.  
Martina Andrášová, Miroslav Břešťák, Pavel Calda. Centrum fetální medicíny ProfiG2 s.r.o., Praha  15 min

Cystická onemocnění ledvin. Martin Hynek, Dagmar Smetanová (Gennet), 15 min.

Pozdní růstová restrikce plodu – možnosti diagnostiky a managementu, TRUFFLE 2 studie  as. MUDr. Andrej Černý,  as. MUDr. Jan Přáda, MUDr. Kristýna Keprtová, prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.  15 min

30 let od první úspěšné intraumbilikální transfuze – naše výsledky a zkušenosti.  as. MUDr. Zdeněk Žižka, CSc., prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.    15 min

 
14:00 Závěr konference a oběd

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY  

Pátek, 17.9.2021

Pátek, 11.9.2020 11:00 -13:00 sál č. 2

WORKSHOP PRO PORODNÍ ASISTENTKY
Spolupořadatel: Česká komora porodních asistentek z.s.
Ukázky praktického vyšetřování a nácvik na ultrazvukovém fantomu
UZ screening v I.trimestru – por.as. Helena Valtrová
UZ screening ve II. trimestru – por. as. Veronika Pažúrová
UZ screening v III.trimestru – por.as. Martina Dotzauerová
 
Nácvik praktického vyšetření na fantomu, pod vedením lektorek.
Cena workshopu: 500 Kč (pouze pro porodní asistentky, v rámci jednodenní registrace)