Aktivní účast na konferenci: (zlevněný registrační poplatek 2000,- Kč pro včas registrované účastníky)

Název příspěvku uveďte v registračním formuláři.

O přijetí Vašeho příspěvku k prezentaci budete vyrozuměni do 20. července 2020.

Název přednášky, Autoři (Jméno, Příjmení – bez titulů) Pracoviště, Požadovaný čas. O přijetí příspěvku a doporučeném časovém rozsahu budete uvědoměni 4 týdny před konferencí.

Vzor (přesně jak je uvedeno):

Vliv Dopplerovského měření na délku gravidity. Jan Novák, Karel Novák, Květa Nováková (Gynpor.odd., Nemocnice Olšany), ústní sdělení, 10 min

Důležitá upozornění pro přednášející

Čas sdělení je nutné dodržet.

  • Přednášky je nutné vyzkoušet předem. Buď zaslat organizátorovi konference eurocongress@grbox.cz nebo se dostavit v dostatečném předstihu k technikovi na konferenci.
  • Promítání na vlastních laptopech je obvykle provázeno problémy. Tuto eventualitu je potřeba individuálně dohodnout emailem s technikem konference a domluvit se na vyzkoušení v dostatečném předstihu předem.

Deadline pro zaslání příspěvků 30. června 2020