Vážení přátelé,

loňská, další úspěšná, konference v Olomouci navázala na více jak třicetiletou tradici konferencí s ultrazvukovou tématikou, kterou založil pionýr československé sonografie, prof. Evžen Čech. Po něm byla z rozhodnutí výboru ČSUPG ČLS JEP také tato konference pojmenována a jeho jméno nese i cena pro mladé autory do 35 let.  Stejný tým připravuje i letošní konferenci  v Olomouci, a proto mi dovolte, abych Vás jménem organizačního výboru pozval na letošní akci, nazvanou:

“Čechova ultrazvuková konference”    16.-18.9. 2021  

Clarion Congress Hotel Olomouc
ULTRAZVUK A ZOBRAZOVÁNÍ V GYNEKOLOGII A PORODNICTVÍ  2021

celostátní konferenci s mezinárodní účastí ve spolupráci s Fetal Medicine Foundation (Londýn) 

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK jako akce kontinuálního vzdělávání. Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, číslo akreditace: 0099/16/2006, číslo akce: 102768, počet kreditů: 18.   

V tomto druhém covidovém roce se setkáme v Olomouci v hotelu Clarion ve dnech 16. -18. září 2021

To, že se nám podařilo realizovat loňskou konferenci se dodatečně ukázalo jako malý zázrak. Taka doufáme, že budeme mít štěstí i letos a nic nezabrání, abychom se osobně sešli v Olomouci i letos.

Dlouhodobě spolupracujeme s nadací fetální medicíny v Londýně (FMF) a mezinárodní společností pro ultrazvuk v gynekologii a porodnictví (ISUOG).

Letošní kongresovou sezónu těžce poznamenala pandemie COVID-19. Prakticky všechny mezinárodní kongresy až do léta 2021 byly zrušeny a většina organizátorů si netroufla riskovat ekonomické ztráty. Asi jste se již zúčastnili různých webinářů a on-line konferencí. Je skvělé, že se podařilo tak rychle zareagovat a celkem úspěšně improvizovat. Z mého pohledu však nic nenahradí osobní setkání a možnost osobní interakce.

Proto jsme se rozhodli, že pokud to bude z pohledu vládních nařízení možné, tradiční Čechovu konferenci v Olomouci uspořádáme. Momentálně vše nasvědčuje tomu, že by konference mohla proběhnout tak, jak jsme zvyklí, v tradičním přátelském duchu. Jsme rádi, že se budeme moci osobně setkat a velmi si toho vážíme.

Ve čtvrtek po obědě proběhne jako již několikráte dříve, sonoonkologický workshop, vedený Danielou Fischerovou a Filipem Fruhaufem. 

V pátek dopoledne budou přednášky a odpoledne budou oblíbéné praktické ukázky vyšetření. 

V sobotu zkombinujeme opět praktické ukázky prenatálního vyšetření srdce plodu s teoretickými přednáškami. 

Zatím  stále jednáme s několika zahraničními přednášejícími, ale jejich účast záleží na uvolnění restrikcí v souvislosti s virovou pandemií. 

V neposlední řadě budou jak v pátek tak v sobotu komentovaná živá vyšetření těhotných s možností diskuze přímo během vyšetření.

Doufám, že i letos bude pro Vás jak odborný, tak společenský program hodnotný a atraktivní.  Těšíme se na setkání.

Prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.

předseda České společnosti pro ultrazvuk v porodnictví a gynekologii, České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně